Masterclass Multidimensionaliteit en Helen met Klank

Leer klank te gebruiken om diepgaander met je cliënten te werken voor een beter resultaat

 • • Heb je altijd al met klank willen werken en wil je ontdekken wat dit krachtige middel voor je kan betekenen?
 • • Ben je therapeut, docent, trainer of coach, en wil je ontdekken op welke manieren jij klank in kunt zetten in je eigen praktijk, en meer verdieping in je werk brengen voor een beter resultaat?
 • • Wil jij je graag openen voor het grotere geheel en meer inzicht in de relatie tussen klank en jouw multidimensionale aspecten?
 • • Wil je je weer onbevangen, vrij en energiek voelen?

Dan is dit aanbod voor jou! Na deze transformerende masterclass zul je meer focus hebben op je pad, en zul je op een diepgaander niveau met je cliënten kunnen werken.

Welkom in de wereld van vibraties!

Met klank werken, voor mij bestaat er geen mooiere bezigheid. Al van kleins af aan heeft het me in zijn greep, intuïtief voelde ik dat het zo veelomvattend is. Je zet letterlijk jezelf en de kosmos op vele niveaus in beweging met ieder geluid dat je maakt. Je opent werelden waar je het bestaan niet van wist. Maar vooral, je opent jezelf.

Alles wat gemanifesteerd is bestaat uit vibraties, trillingen of frequenties. Alles is opgebouwd uit deeltjes die door een bepaald bewustzijn en liefde een bepaalde vorm aannemen. Wij zelf, ons menselijke systeem, zijn een gonzend veld van vibratie en licht. Het is mogelijk om ieder niveau van de gemanifesteerde schepping te beïnvloeden door gewaarzijn, intentie, en de klank van je eigen stem te gebruiken. Wat een fascinerende gedachte!


Klank kan op ontelbare manieren ingezet worden. Voor je welzijn, ontspanning, of om bepaalde bewustzijnsstaten te bereiken. Voor heling, zuivering, of om blokkades op te lossen. Om contact te maken met alle delen van jezelf, in deze en in andere dimensies, en ze te integreren in je lichaam. Iedereen heeft dit krachtige middel tot zijn beschikking.

Zijnskwaliteit

Bij het werken met klank en met anderen gaat het om je zijnskwaliteit. Aanwezig zijn in al je lichamen, en vooral in je buik en bekken. Daar waar het voor de meesten van ons vaak moeilijk toeven is vanwege diep weggestopte angsten en emoties, en opgelopen of overgenomen trauma’s. Dit zijn imprints die door je innerlijke kind zijn opgeslagen en maken dat je je afgescheiden voelt. Afgescheiden van jezelf, van je omgeving, en de wereld in het algemeen. Maar juist dit innerlijke kind is ook je toegang naar je Bron. Je onbevangen staat van zijn zonder enige indruk of voorop gezet idee. Als een blanco blad, open, puur, onschuldig en nieuwsgierig. Dit is wie je ten diepste bent, en dit is je ingang naar je gevoelslichaam en alle subtiele multidimensionale velden waar je mee verbonden bent.

Multidimensionale velden

Je innerlijke kind, je gevoelslichaam, je uitlijning met je Hogere Zelf, je multidimensionale velden, en klank maken of ontvangen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met klank werken betekent dan ook bereid zijn om je eigen groeiproces aan te gaan. Want naargelang je jezelf opent, opent de kosmos zich, en is alles mogelijk. Het gaat over geluid maken en geluid voelen door je lijf, over bewustwording, diepe ontspanning, onbevangen zijn, vrij zijn, stromen, en tegelijkertijd meer landen op deze Aarde. Hierdoor ben je in staat om op een krachtige manier datgene neer te zetten waarvoor je gekomen bent.

Alle kennis zit al in je, en vanuit jouw meesterschap gaan we op ontdekkingstocht naar de essentie van klank en wat dat teweeg kan brengen in jezelf en daarbuiten. Je stem neemt een centrale plaats in omdat die het dichtste bij je staat, maar elk instrument wat je wilt gebruiken is geschikt om mee te werken.


Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

 • • je Ik Ben lichaam,
  hoe meer je in verbinding bent met je lichtlichamen, hoe meer effect je via klank teweeg kan brengen
 • • je innerlijke kind,
  de bron van, en toegang tot je levensenergie
 • • multidimensionaliteit,
  wij zijn multidimensionale wezens, het is belangrijk alle delen van jezelf te integreren in je fysieke lichaam, ook om anderen optimaal te kunnen begeleiden
 • • DNA en quantumfysica,
  bewustzijn op DNA-activatie en de tijd waarin we leven
 • • chakra’s,
  de samenhang tussen de energiecentra in ons systeem, de subtiele lichamen en het werken met klank
 • • muzikale improvisatie,
  het verhogen van lichaamsbewustzijn, omgevingsbewustzijn, in het moment zijn, en vertrouwen op je impulsen

Wat levert deze masterclass je op?

 • • je leert om in verbinding te zijn met jezelf en het universum d.m.v. klank, en dit te ankeren in je lichaam hier en nu
 • • je leert in die verbinding je unieke zelf uit te drukken in je eigen vorm en geluid
 • • je gaat ontdekken hoe je jezelf kunt bevrijden van alles wat niet van jou is, wat een diepe transformerende werking heeft
 • • je krijgt meer inzicht in je multidimensionale aspecten
 • • je leert klank toe te passen voor diepe transformatie, heling en een sneller en diepgaander resultaat, zowel voor jezelf als voor je cliënten
 • • je ervaart hoe je vanuit het magische kind in jou kunt zijn en spelen in deze wereld, dit is wie je WERKELIJK bent
 • • je ervaart dat in je kwetsbaarste en meest sensitieve kant je grootste power zit
 • • doordat je je meer bewust wordt van je plek in het geheel ontstaat er meer rust en focus op datgene wat jij komt brengen in deze wereld
 • • het werken met klank heeft invloed op vele gebieden van je leven zoals je bewustzijn, je zelfgevoel en zelfvertrouwen, je gezondheid, je relaties, en je werk en inkomsten

Saskia Vaske, ontwikkelingspsycholoog vanuit holistische visie:

In een prachtige omgeving, zorgvuldig gekozen en afgestemd op de workshop, biedt Rozemarie Heggen met haar masterclass een bad van verfijning en afstemming. Het was voor mij een diep helende en verrijkende ervaring.

Rozemarie weet van begin tot eind een veilige sfeer te creëren. Ze geeft duidelijke uitleg en informatie. Er is een mooie opbouw in haar programma, waarbij er steeds het gevoel is dat er genoeg tijd is, terwijl er evengoed toch veel gedaan is met elkaar. Rozemarie heeft daarbij oog voor wat eenieder in de groep in zijn of haar proces nodig heeft en ziet ook de overeenkomsten onderling.

Haar visie op co-creatie in de nieuwe tijd, en op de rol van het innerlijk kind en heling met klank is uniek. Wat zij hierin voor zichzelf heeft ervaren en doorgewerkt, deelt zij nu met anderen. Voor mij was dit precies wat ik nodig had (terwijl ik van tevoren niet zo duidelijk wist, dat dát het was wat ik nodig had).

In verfijning, met humor, schept Rozemarie voorwaarden en ondersteuning in diepe helingsprocessen van het meest kwetsbare deel van het innerlijk kind. Dit heeft me diep aangeraakt, en meteen daarna heeft het me juist zoveel lichtheid en speelsheid terug gegeven. Dat was een groot geschenk.

Ik voel nu dat ik mezelf meer kan dragen vanuit mijn eigen basis. Deze basis heeft zich verder kunnen verdiepen en verstevigen. Juist ook die meest kwetsbare innerlijk kind delen kunnen nu meer die bedding in mezelf ervaren en voelen zich meer gedragen in het geheel. Dat geeft aarding, vertrouwen, veiligheid, verzachting, ondersteuning.

Door de bevestiging van eigen kwaliteiten in het werken met klank ervaar ik meer zelfvertrouwen en een steviger gevoel in mezelf. Er is meer (basale) levensvreugde, levensenergie, optimisme. Pure blijheid om mijn eigen uniekheid, en daarmee mijn bijdrage aan het geheel. Dat werkte nog weken na de masterclass door en lijkt een blijvende verandering te zijn.

Je kunt zeggen dat Rozemarie je helpt met verder indalen, zodat je nog meer jezelf kunt zijn en nu echt kunt gaan manifesteren met alles wie je (hier) bent.


Het programma bestaat uit:

• 2 dagen workshop van 10:00 - 17:00 uur op een prachtige locatie, in een groep van maximaal 12 deelnemers

• 2x een biologische/vegetarische lunch

De masterclass is voor mensen die met klank willen leren werken, én voor mensen die zich meer met hun gevoelslichaam en hun multidimensionale velden willen verbinden door met klank te werken. Het is niet belangrijk hoeveel ervaring je hebt in het werken met klank, er is altijd op elk niveau verdieping mogelijk.


Marie-Louise Sweep, biodanza docent:

Het was een geweldig weekend. Hoewel ik mezelf als geremd zie op het gebied van de stem, heb ik tijdens het weekend niets, of niet veel van deze remmingen en oordelen gemerkt. De eerste dag was voor mijn gevoel luchtig en gemakkelijk. Ik vond het leuk. Ik vond vertrouwen in mijn stem en in wat er gebeurde, wat ik kon geven en ontvangen.

De tweede dag was ineens heel diepgaand. Kennelijk was die eerste dag daar toch een voorbereiding naartoe, hoewel ik me dat niet bewust was. Er kwamen in de ochtend al diepgaande gevoelens van angst, die ik wel ken uit mijn leven. Oude pijn.

De uiteindelijke klankheling in de middag was geweldig, zowel het geven als het ontvangen. Bij het geven was ik volledig aanwezig bij wat ik aan het doen was. Vooraf was ik misschien bang geweest me te laten afleiden door het feit dat anderen luisterden en keken, maar dat was niet zo. Ik deed wat ik moest doen, en het was helemaal goed. Het ontvangen was een gelukzalige ervaring, openend. Hoewel meteen erna wel heftige emoties vrij kwamen. Ik weet wel dat de stem diepgaand kan zijn, maar zo’n diepgang had ik niet verwacht.

Ik vond jouw begeleiding geweldig. Jouw voorstellen waren duidelijk, in een contact met de groep. Er sprak vertrouwen uit jouw houding, een vertrouwen in ons, en hoe wij met onze eigen emoties omgingen. Je kon gebeurtenissen in een kader plaatsen waardoor het duidelijker werd, en er meer begrip ontstond.

Dank je wel voor dit prachtige weekend.


Over Rozemarie

 

Rozemarie Heggen Contrabas Double Baas Improvisatie Experimentele Hedendaagse Muziek

 

Mijn naam is Rozemarie Heggen en mijn liefde voor klank speelt een centrale rol in mijn leven. Ik geloof in de kracht van klank voor nu en in de toekomst, als katalysator voor je heelwording en bewustzijnsgroei. Ik ben van kleins af aan gefascineerd geweest door het maken en ondergaan van klank.  Als professioneel musicus ben ik blijven zoeken naar de kracht, diepgang, en de essentie van geluid. Hierdoor ging ik steeds meer structuren loslaten, muzikale structuren en ego structuren.

Op het moment dat ik energetische studies ging verbinden met het bewust gebruiken van klank voor heling viel voor mij alles op zijn plek, en begreep ik de potentie en mogelijkheden.

Ik ben voor deze Nieuwe Tijd gekomen om nieuwe energieën te ankeren op deze Nieuwe Aarde. Door bewust met klanken te werken die je in de gelegenheid stellen om dieper in je lichaam te zakken en je eigen licht te belichamen, zodat jij je gaven kan gaan delen met de wereld. Incarneren, aankomen, je plek claimen en je multi-dimensionaliteit ontdekken en omarmen.

Ik droom van een wereld waarin begrippen als gelijkwaardigheid, respect en integriteit kernwaarden zijn. Dus ook wat de balans van de vrouwelijke en mannelijke energieën, zowel in jezelf als mondiaal, betreft. Dit brengt een enorme shift teweeg op alle gebieden: In de natuur, sociale veiligheid, gezondheid, bewustzijn, kunst en wetenschappen.

Mijn opleidingen en werkervaringen:
- Ik ben afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en heb als professioneel musicus intensief opgetreden, getourd en CD opnames gemaakt.
- Beroepsopleiding bij stichting Raja Yoga in Amsterdam.
- De opleidingen Kosmisch Kristalmaster, Merlin Class en Zelfrealisatie Healer Reader Coach aan het Elohim Centre te Veelerveen. Op dit centrum ben ik als Master (Klank) Healer Reader Coach werkzaam geweest.
- Healing Arts, Verdieping 2, Coachen van Kinderen, en de Docententraining.
Sinds 2011 werk ik in mijn onderneming Pink Dragon als energetisch therapeut, multidimensionaal healer, sound healer en musicus.


Enny de Winter, blokfluitdocent en stembevrijder:

Rozemarie weet als geen ander een veilige sfeer te scheppen.
Haar oefeningen waren to the point, en afgestemd op wat leefde in de groep. Daardoor kon ik me openen voor diepe gevoelens van het innerlijk kind in mezelf. Ook haar bijzondere fijngevoeligheid gaf mij ruimte te zijn wie ik ten diepste ben. Het diepe contact met mezelf bleek de basis te zijn voor het geven van een healing. Het was prachtig en bijzonder om iedereen een healing te zien geven en om die te mogen ontvangen van een cursist. Ontzettend bedankt Rozemarie, de workshop was een keerpunt in mijn leven!


Leer spelen met de wereld van frequenties van klank,
ontdek wie je ten diepste Bent,
en leef je leven in vrijheid


Wanneer : 29 & 30 september 2018

Tijd: Beide dagen van 10 tot 17 uur

Locatie: Op 't Hoff, Villebraken 10, 5492 ND Nijnsel (gemeente St. Oedenrode)

Prijs: €397 (incl. BTW)

Bonussen:

Let op: Bij opgave vóór 15 september is de prijs  € 347 (incl. BTW).

• Ben je geïnteresseerd, maar weet je niet zeker of deze masterclass voor jou is,  dan kun je voor de start van dit programma een gratis inspiratiesessie tot een half uur per Skype met mij plannen. Deze verplicht je tot niets en is geheel vrijblijvend.

N.B. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers

Geef je nu op, of boek een gratis inspiratiesessie en mail naar info@pinkdragon.nl

Ps: Er is een mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding te overnachten in Op 't Hoff, en om gebruik te maken van de sauna.