Musici en musiceren vanuit een energetisch perspectief

 
Het onderwerp klank is onuitputtelijk. Klank maken en klank ondergaan heeft de mensheid altijd gefascineerd, en is van levensbelang voor de menselijke ziel. Hoe langer ik me bezig houd met klank maken, als muzikant en als therapeut, hoe meer gefascineerd ik raak omdat er zich steeds weer nieuwe velden en mogelijkheden openen in het gebruiken van klank als middel om verbindingen te leggen en te helen.
 
Guitar

Voor dit artikel wil ik graag focussen op het musiceren, en dan met name op de uitvoerende, de muzikant. Er komt ontzettend veel bij kijken als je stil staat bij wat er nodig is om de voorwaarden te scheppen om tot een goede uitvoering te komen. Veel van deze voorwaarden zijn, gelukkig, onbewust. Maar als je gehinderd wordt in het musiceren, en je kan er niet precies je vinger op leggen wat er speelt, is het van belang bewust te krijgen wat het is wat je belemmert. Alleen al bewustzijn hebben op waarom je op een bepaalde manier functioneert kan al een enorme verschuiving teweeg brengen. Als muzikant wil je gewoon lekker spelen, vanuit passie en met plezier. Maar wat als je niets liever wilt dan muziek maken, en je blijft moeite hebben om zonder problemen te spelen?
 
Deze problemen kunnen zich op velerlei manieren manifesteren. Je kunt last van zenuwen en pijntjes hebben, of een bibberende stok. Maar het kan ook gaan om podiumangst, hyperventileren, fysieke problemen en blessures. Je plezier en motivatie worden behoorlijk getest, en het kan zo ver gaan dat je je op een gegeven moment afvraagt waarom je überhaupt muzikant wilde worden.
 

Het menselijke systeem

Het menselijke systeem is een complexe samenstelling van energieën die naadloos met elkaar samenwerken en op elkaar aansluiten.
Energetisch gezien zijn we het meest bekend met ons grofstoffelijke lichaam, wat bestaat uit botten, spieren, organen, zenuwen, klieren etc. Wat minder algemeen bekend is, is dat dit grofstoffelijke lichaam gevormd en bepaald wordt door de fijnstoffelijke, subtiele lichamen die om en door ons grove lichaam heen zitten. Deze subtiele lichamen zijn het etherische lichaam, het emotionele lichaam, het mentale lichaam en de spirituele lichamen. Het zijn energetische velden die allen met hun heel eigen specifieke frequentie vibreren, en waar alle informatie die bij je persoonlijke ziel hoort in opgeslagen is. De subtiele lichamen staan in verbinding met ons grove lichaam d.m.v. meridianen, dit zijn energielijnen die onze verschillende lichamen onderling verbinden en voeden door hun connectie met de aarde en de kosmos. Er vindt dus constant een energie uitwisseling plaats tussen ons menselijke systeem en de kosmos en de aarde, of je je er bewust van bent of niet, waardoor onze gezondheid en welzijn grotendeels bepaald worden.
 

Hoe ontstaan problemen bij het spelen?

De oorzaak van de problemen die ontstaan bij het spelen kun je grofweg indelen in twee categorieën;
– door druk van buitenaf
– door druk van binnenuit
 
De druk van buitenaf wordt veroorzaakt omdat er vanuit de maatschappij, de school of familie op een bepaalde manier gepresteerd moet worden. We worden aangemoedigd vooral in het mentale te vertoeven. De druk van binnenuit heeft o.a. te maken met niet verwerkte trauma’s of onbewuste emoties, waardoor blokkades kunnen ontstaan in je emotionele veld. Zo kan er een onbalans of zelfs disconnectie ontstaan met je andere velden, waardoor het gevaar bestaat steeds verder van jezelf en je oorspronkelijke passie en plezier verwijderd te raken.
 
Hierbij wil ik vermelden dat de 2 eerder genoemde categorieën een globale aanduiding zijn van het complexe geheel van oorzaken. Alle velden/lichamen binnen een menselijk systeem werken nauwgezet samen en beïnvloeden elkaar, het zou te ver gaan om er in dit artikel uitgebreid op in te gaan.
 

Lichaamsbewustzijn

PDA_Drumstel_02

Er kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk lichaamsbewustzijn hierbij is, gekoppeld aan je mind en je emoties. Hoe kan dat geolied samengaan? Je fysieke lijf, je hersenen en je gevoel, de hele dag door zijn ze in gebruik, maar zijn ze ook in balans? En dan bedoel ik vooral in je dagelijkse leven, want dit is van grote invloed op je spelen. Er bestaan duizenden boeken over dit fascinerende onderwerp, maar waar het om gaat is dat je de verschillende frequentie niveaus en werkingen van je subtiele lichamen kan gaan ervaren in je grofstoffelijke lichaam. Dit is wat energetisch werk inhoudt; directe ervaring, voelen, aan den lijve ondervinden, wat vele malen sneller en dieper gaat dan alleen maar praten of boeken lezen. En dan kun je het ook meteen toepassen in alle facetten van je leven, ook in je musiceren.
 
Want alles wat emotioneel in het lichaam en in de subtiele velden als storende invloed, pijn of trauma wordt vastgehouden, heeft een energetische component. Er is een verband tussen de chemische eigenschappen van de hersenen en de energiestromen van emotie, gedachtevormen en levensovertuigingen. Als de energiestroom van een situatie aangepakt wordt, dan wordt het trauma opgelost en het zenuwstelsel en de emotionele en fysieke houding komen in balans. Hierdoor neemt je gevoel van stabiliteit en welbehagen toe, wat zich bijv. uit in ontspanning en zelfvertrouwen. Het is van belang alle velden van je systeem evenwichtig te belichamen zodat je energie vrij kan stromen.
 

Aarding

Ook je aarding is heel belangrijk wat de eerder genoemde problemen bij het spelen betreft. Of je wel of niet goed ge-aard bent heeft te maken met in hoeverre je aanwezig bent in je lijf in verbinding met de magnetische velden van de aarde. Je kunt het navoelen door je aandacht in je bekken en je benen te brengen, sta stevig op je voeten en voel de verbinding met de aarde die je draagt.
Een volgende vraag is; ben je je bewust van waaruit je speelt? Van waaruit maak je geluid? Waar in je lijf ben je met je aandacht, waar zit het zwaartepunt van waaruit je speelt?
 
Je kunt het testen d.m.v. een oefening:
Ga staan of zitten met je instrument, neem even de tijd en breng je aandacht in het midden van je hoofd. Terwijl je daar blijft met je aandacht speel je een toon. Voel na hoe het voelt in je lijf, en luister en voel hoe je klinkt. Hoe zit/sta je erbij? Ben je ontspannen? Voelt het aangenaam? Doet je hele lijf mee, of zijn er delen die niet mee doen? Zit/sta je stevig? Ben je tevreden over de klank die je maakt, is hij open, kernachtig, klein of groot?
Doe deze zelfde oefening terwijl je je aandacht in je hart houdt en dezelfde toon speelt. Neem de tijd en voel en luister. Dan ga je naar je buik. Observeer. Tenslotte ga je naar je bekken. Voel goed na wat het in je systeem doet, en luister hoe je klinkt.
Kun je voelen waar je doorgaans zit met je energie tijdens het spelen?
 

PDA_Hilary_Jeffery_03
foto: Etang Chen

Het komt er dus op neer waar je energetisch gezien ‘woont’ in je systeem. Als je de extremen bekijkt gaat dat van iemand met ASS (autisme spectrum syndroom; de persoon is met zijn bewustzijn vooral in de hogere subtiele lichamen aanwezig en heeft weinig verbinding met de aarde) tot iemand die lekker in zijn vel zit, op alle fronten in balans is, d.w.z. goed in zijn lijf zit, gelukkig is, en optimaal verbonden is met de aarde en de kosmos. De meesten van ons zitten hier ergens tussenin met een pijntje hier en daar, nog wat onopgeloste trauma’s, en redelijk happy.
 

Klank als ‘medicijn’

Het bijzondere is dat de kracht en diepgang van klank niet alleen ingezet kan worden als middel om je uit te drukken, maar het kan ook een grote ondersteuning en katalysator zijn om al datgene naar boven te halen in je systeem wat je verhindert om volledig in je kracht te staan. Ik heb inmiddels jarenlang onderzoek gedaan naar de potentie van klank, live gespeeld, in combinatie met energetisch werk met mensen in individuele sessies en groepen. De resultaten zijn geweldig en ik ben ervan overtuigd dat er nog vele verborgen schatten liggen te wachten om ontdekt te worden door een samengaan van quantumfysica, de medische wetenschap en energetisch onderzoek.
 
Klank draagt bewustzijn, je kunt het zien als een middel, of golf die informatie in zich draagt en d.m.v. intentie en helder waarnemen ingezet kan worden om deze informatie te vervoeren, over te brengen, contact te maken met andere multidimensionale velden, deze te openen of er doorheen te dringen. Waardoor het mogelijk is oude ballast die in je aura en cellen zit opgeslagen te transformeren zodat je je unieke zelf kunt leven.
 

Conclusie

PDA_m_04
foto: Jürgen Dietrich

 
Er valt veel winst te behalen met je hele menselijke systeem te betrekken in het opsporen van de oorzaak van bepaalde problemen bij het musiceren. Bovendien kan ergere schade, zowel emotioneel als fysiek, voorkomen worden. Iedereen is uniek en heeft de behoefte zichzelf uit te drukken in dit leven op een manier die bij hem/haar past, dat is wat gelukkig maakt. Anders gezegd, als je jezelf bent, ben je in balans met al je energie velden en doe je met plezier waarvoor je gekomen bent.
 
Rozemarie Heggen is energetisch therapeut, multidimensionaal healer, sound healer en musicus. Voor meer informatie kijk op www.pinkdragon.nl
 
Geraadpleegde bronnen:
Het Hathor-Materiaal, Tom Kenyon & Virginia Essene.
Licht op de Aura, Barbara Ann Brennan

FacebooklinkedinFacebooklinkedin

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.